SLUŽBY

Volný výběr knih

z vlastního fondu knihovny

Půjčování knih

z výměnného fondu

Knihovny Kroměřížska  

Rezervace knih

Prodloužení výpůjček 

Poskytování informačních služeb

Veřejný internet