Rok 2018

28.01.2019

Do fondu bylo zapsáno 101 knih. V knihovně je registrováno  15 dospělých a 8 dětských čtenářů. Fond byl aktualizován 4 výměnnými soubory z Knihovny Kroměřížska v počtu 210 sv. V knihovně proběhla jedna akce pro místní MŠ. Webové stránky knihovny, nově na šabloně Webnode, aktualizuje pracovnice Městské knihovny Holešov po dohodě s knihovnicí.